Algemene voorwaarden Nur Cosmetics

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en diensten van Nur Cosmetics hierna aangeduid als "wij", "ons" of "onze").Door een bestelling te plaatsen bij Nur Cosmetics stemt de klant (hierna aangeduid als "u" of "uw") in met deze voorwaarden.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.

 

2. Bestellingen en leveringen

2.1 Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanvaarding door Nur Cosmetics.
2.2 Wij streven ernaar om uw bestelling binnen de aangegeven levertermijn te leveren. Indien er vertragingen optreden, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
2.3 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op u over op het moment van levering.

 

3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen vermeld op onze website en in onze communicatie zijn in euro's en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
3.2 Betaling dient te geschieden binnen de aangegeven termijn en op de wijze zoals aangegeven bij het plaatsen van uw bestelling.
3.3 Indien u niet tijdig betaalt, zijn wij gerechtigd om de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

 

4. Retourbeleid

4.1 U heeft het recht om uw aankoop binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, zonder opgave van redenen.
4.2 Om gebruik te maken van uw retourrecht, dient u binnen deze termijn contact met ons op te nemen om het retourproces te starten. U kunt contact met ons opnemen via info@nurcosmetic.com om uw retour aan te melden.
4.3 Na ontvangst van uw retouraanvraag zullen wij u voorzien van instructies met betrekking tot de verdere afhandeling van het retourproces.
4.4 De kosten en het risico van de retourzending zijn voor uw rekening, tenzij de retourzending het gevolg is van een fout van ons of van een defect product.5. Garantie

5.1 Wij staan ervoor in dat onze producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
5.2 Indien een product gebrekkig is, dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Wij zullen dan, naar eigen keuze, het gebrekkige product vervangen, repareren of het aankoopbedrag restitueren.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens opzet of grove nalatigheid aan onze zijde, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, omzet

of andere economische verliezen, voortvloeiend uit het gebruik van onze producten of diensten.
6.2 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

 

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, materialen, logo's, ontwerpen en inhoud van Nur Cosmetics blijven ons eigendom of worden gebruikt met toestemming van de eigenaar.
7.2 Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming enige inhoud of materialen van Nur Cosmetics te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

8. Klachten

8.1 Indien u een klacht heeft over onze producten of diensten, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@nurcosmetic.com. Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en streven naar een passende oplossing.

 

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen u en Nur Cosmetics (PressPromo) is uitsluitend het Nederlands en Europees recht van toepassing.
KVK: 90328213

Inklapbare content

Wat zijn Lashes (Do it yourself)?

DIY-Lashes zijn wimpers die je zelf thuis kunt aanbrengen in plaats van naar een professionele salon te gaan.

Welke materialen heb ik nodig voor het aanbrengen?

Voor het aanbrengen van DIY-Lashes heb je nodig: Lashes in jouw gewenste maat, Bond, Remover en de Tweezer. Om deze langer te willen dragen raden wij ook de Sealer aan voor versterking en langer gebruik.

Welk type Lashes is het meest geschikt voor beginners?

Voor beginners is de bundelpakket het meest geschikte. Hierin zit de Bond, Sealer, Remover, Tweezer en de soort gekozen wimpers. Voor een natuurlijke look adviseren wij de style: Sunshine,

Welke lijm moet ik gebruiken voor de Lashes?

Voor Lashes kun je wimperlijm gebruiken die speciaal is ontworpen voor wimperapplicaties. Deze is op de website te verkrijgen onder de naam Bond.

Hoe kan ik mijn Lashes verwijderen?

Om je lashes te verwijderen, gebruik de Remover applicatie. Deze gebruik je net als het aanbrengen van mascara. Laten inwerken voor 5 minuten en de lashes losmaken van de binnenste naar de buitenste hoek van je oog met de tweezer. Verwijder vervolgens de lijmrestanten van je wimpers d.m.v. natuurlijke olie op een watje.

Wat zijn enkele tips voor het behouden en hergebruiken?

  • Voorzichtig verwijderen van de lashes d.m.v. de Remover.
  • De lashes dippen in gedenatureerde alcohol 70% voor enkele seconden.
  • Bond resten verwijderen met een wimperborstel en opbergen in een wimperdoosje (Binnenkort te bestellen).

Hoe lang blijven Lashes normaal gesproken zitten?

Lashes kunnen meestal 5 tot 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van het gebruik van de Sealer kan dit tot 10 dagen zitten.

Zijn de Lashes waterproof?

Lashes moeten na aanbrengen de eerste 24 uur drogen. Gebruik de Sealer erna voor een beter effect en goede hechting aan de eigen wimpers.

Beschadigd het je eigen wimpers?

Onze lashes en applicaties zijn niet schadelijk voor de natuurlijke wimpers. Zolang je het toepast zoals het wordt aangegeven.